Od roku 2011 se také zabýváme revizemi domovních plynovodů do 50 resp. 100kW. Za tuto dobu máme více jak 1200 provedených revizí.

Nabízíme

  • výchozí revizi pro připojení plynoměru v rodinných domech
  • pravidelné provozní revize plynovodu pro Společenství vlastníků jednotek nebo Bytová družstva
  • pravidelné provozní revize plynovodů ve firmách
  • revizi plynovodu po zásadních úpravách na plynovodu (rekonstrukce, výměna spotřebiče)

Při revizích plynovodů používáme nejmodernější vybavení od společnosti Sewerin, Woehler a Testo.

Pravidelné revize a kontroly plynovodu zajišťujeme např. statutárnímu městu Přerov a několika bytovým družstvům a SVJ v Přerově.